Поврат на производи

Производите се заменуваат само под условите пропишани во Законот за заштита на потрошувачите.
Во случај на враќање на роба или поврат на средства на купувач кој претходно платил со платежна картичка, а без оглед на причината за враќање, ФЕШН ГРУП  има обврска враќањето на средства да го изврши исклучиво преку VISA, EC/MC и Maestro, што значи дека банката на барање на продавачот ќе изврши поврат на средствата на сметката на корисникот на картичката.


Рок за замена 
Целокупната процедура за замена на производ или рефундација може да трае до 15 работни дена. Во однос на замените, поради актуелната ситуација со Ковид – 19, рокот на истите може да се продолжи.


Трошоци за достава 
Трошоците за замена на производи се на товар на купувачот, освен кога купувачот купувачот добил неисправен или погрешен производ. За да се замени или врати производ, истиот задолжително мора да биде неоштетен и спакуван во првичното пакување заедно со фактурата.


Процедура за замена
Процедурата за замена е следна - откако ќе го добиете производот и ќе воочите дека истиот не одговара, односно сакате да го замените за друг, испраќате мејл на info@okaidi.com.mk. Откако ќе го добиеме мејлот, замената се прави системски за саканиот производ по што се известува курирска служба да го подигне првичниот производ и штом истиот се врати во продавница, доставувачите подоцна Ви го носат новиот производ.